Nog maar: dagen

Dag van de BHV op 4 november 2024

De Politie, PostNL en ProRail verbinden zich aan Dag van de Bedrijfshulpverlening

Amersfoort, 20 juni 2019 – De Politie, PostNL en ProRail zijn de nieuwe Partners voor  Stichting Dag van de Bedrijfshulpverlening (BHV). Deze grote organisaties gaan voor  een periode van drie jaar een Partnership aan met de stichting. Ambassadeur en  boegbeeld Erik Akerboom ziet het als belangrijke opbrengst dat deze partijen zijn  aangesloten. Hij roept het bedrijfsleven en overheidsinstanties op om het initiatief nog  breder onder de aandacht te brengen. “Ik werk graag mee aan de bewustwording bij alle  organisaties om het belang van BHV’ers te onderstrepen.”

Na de landelijke Dag van de BHV in 2018 meldde de organisatie Dag van de BHV dat het financieel niet  haalbaar zou zijn om in 2019 voor het achtste achtereenvolgende jaar de Dag te organiseren en te  faciliteren. Erik Akerboom reageert: “Iedereen beseft hoe belangrijk het is tijd en energie te besteden  aan een veilige (werk)omgeving. Daarbij moeten wij aandacht hebben voor de rol en functie die  BHV’ers hierin hebben. Als korpschef van politie ben ik ervan doordrongen hoezeer BHV’ers het  verschil kunnen maken voor mensen in nood. Iedere organisatie die gezond en veilig werken hoog op  de agenda heeft staan kan elke vorm van support gebruiken in het kader van preventie en  veiligheidsbewustzijn. Dag van de BHV ondersteunt hen hierin. Credits voor PostNL en ProRail dat zij  nut en noodzaak inzien van de doelstelling van de dag en bijdragen in het voortbestaan van Dag van de  BHV.”

De RDW, Quinton BHV en initiatiefnemer Crisicom (Partners van Dag van de BHV sinds de start in  2012) verwelkomen de nieuwe ‘collega’s’ van harte. Sylvester Bennema namens het bestuur: “Het doet  de stichting bijzonder goed dat juist dit soort grote werkgevers Dag van de BHV ondersteunt en  daarmee het signaal afgeeft dat ze aandacht hebben voor het feit dat hun medewerker vertrouwen moet  kunnen blijven houden in een veilige en gezonde werkomgeving. De BHV-collega’s zijn hierin een  onmisbare schakel.”

De achtste Dag van de BHV vindt plaats op maandag 4 november 2019 binnen deelnemende  organisaties. Sleutelwoorden zijn: besef, waardering en support. Om 10.15 uur wordt bekendgemaakt  wie Francis Odor uit Oranjestad Aruba opvolgt als BHV’er van het Jaar. Om 16.00 uur vindt de officiële  uitreiking plaats binnen de organisatie waar de BHV’er van het Jaar 2019 werkzaam is.

Thema 2019

Het thema voor Dag van de BHV 2019 luidt “Dan vertrouw ik op jou”. Het thema is toepasbaar op tal  van situaties en onderlinge verhoudingen die betrekking hebben op zowel de veiligheid binnen de eigen  organisatie als ook op situaties in het publieke domein. In het magazine en op al het promotiemateriaal  zal het thema worden toegelicht. Voorafgaand aan maandag 4 november zal via meerdere kanalen al  aandacht worden gevraagd voor het thema.

Verkiezing BHV’er van het Jaar

Belangrijk onderdeel van Dag van de BHV is de verkiezing BHV’er van het Jaar. Vanuit de eigen  organisatie en ook vanuit de professionele hulpverlening, worden BHV’ers voorgedragen voor deze  prestigieuze titel. In 2018 is de titel toegekend aan Francis Odor, Ploegleider BHV in het Dr. Horacio E.  Oduber Hospital in Oranjestad, Aruba. Aan de titel is een prachtige kristalglazen gegraveerde award

Persbericht verbonden, een oorkonde en twee cheques van elk 1000 euro. Een van de cheques schenkt de BHV’er  van het Jaar aan een door hem/haar uitgekozen Goed Doel.

Deelname

Deelname vindt plaats door binnen de eigen organisatie op maandag 4 november aandacht te vragen  voor de inzet van de BHV-collega’s. Doelgroep van Dag van de BHV is de niet-BHV’er. Dat iedereen  beseft hoe belangrijk de inzet is van de collega die bedrijfshulpverlener is. Dag van de BHV stelt  daartoe geheel gratis promotiemateriaal ter beschikking. Ook in 2019 zal dit digitaal worden  aangeboden, na de zomerperiode. Op de website van Dag van de BHV zijn tips en ideeën van  deelnemers te vinden hoe zij, vaak op ludieke wijze, eerder al Dag van de BHV hebben georganiseerd.

Over Dag van de BHV

Met Dag van de BHV wordt iedere eerste maandag van november landelijk aandacht gevraagd voor de  inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Besef, waardering en support  zijn sleutelwoorden voor deze Dag. Binnen de deelnemende organisaties, jaarlijks circa 1000 unieke  namen, wordt de niet-BHV’er gevraagd zich te realiseren dat hun BHV-collega zich inzet juist voor de  ander. De slogan luidt: ‘Ik doe het ook voor jou!’ Korpschef Erik Akerboom is Ambassadeur en  Boegbeeld van Dag van de BHV.

    Cart