Nog maar: dagen

Dag van de BHV op 4 november 2024

Politie

Ankie Westra – bedrijfsvoeringspecialist Politie

“Je kunt als BHV’er met je generieke kennis altijd wel wat doen.”

We spreken met Ankie Westra, waar het blauwe bloed door de aderen stroomt. Ankies vader werkte bij de Politie en zij is als 19-jarige bij de meldkamer van de  politie gaan werken. Inmiddels heeft ze diverse kanten van deze organisatie gezien.  Ankie vertelt: “Ik werkte destijds in het gebouw waar op eerste kerstdag 1987 brand uitbrak in het arrestantencomplex. Hierbij zijn 2 brandweermannen en een arrestant omgekomen. Dat heeft zoveel indruk gemaakt!” Deze gebeurtenis is voor het politiekorps Haaglanden de aanleiding geweest om een professionele BHV-organisatie op te zetten en voor Ankie om met haar belangstelling voor BHV hieraan een bijdrage te leveren.

De korpsleiding Haaglanden gaf Ankie destijds de opdracht om voor het korps een BHV organisatie op te zetten. Na de transitie van de 24 korpsen naar één Nationale Politie is gestart met een landelijke BHV uitvoeringsregeling. Het BHV-beleid is in 2019 uitgerold, om overal aandacht voor veiligheid en BHV te kunnen waarborgen. Natuurlijk is hierbij uniformiteit belangrijk, maar maatwerk is wel vereist! Op basis van locatie-eigenschappen en de functie van de panden worden procedures afgestemd. Maar ook regionaal is er verschil in aanpak. Waar in Den Haag  regelmatig demonstraties zijn, spelen elders weer andere specifieke zaken. Ankie ziet een uitdaging in deze diversiteit. Ze houdt zich met diverse BHV thema’s bezig en vindt het leuk om verbinding te zoeken tussen de afdelingen en processen, om te zorgen dat alles goed verloopt. Inmiddels levert VGW (Veilig, Gezond Werken) specialisten BHV aan alle eenheden binnen de Nationale Politie en werken deze als team samen.

“Mijn drijfveer is om aandacht te blijven houden voor de veiligheid van de eigen collega’s. Ik merk dat collega’s bij hun handelend optreden vaak vergeten om ook de eigen veiligheid te waarborgen.”

Preventie
Afstemming en verbinding zoeken is duidelijk een grote kracht van Ankie. “Preventie is voor ons als organisatie een tweede natuur. Je denkt van te voren goed na over wat de mogelijke risico’s zijn en speelt daarop in. Je bereidt je voor op  dergelijke scenario’s en probeert dat te voorkomen. Als er dan toch iets gebeurt, dan weet je ook beter wat je moet doen. Natuurlijk zoek je daar de verbinding met andere afdelingen. Je wilt het vooraf goed regelen!” In overleg met de projectgroep Fysieke integrale beveiliging, waar beveiligingsplannen worden opgesteld, zorgt Ankie er voor dat de samenwerking met BHV gewaarborgd wordt.

BHV en de professionele hulpdienst: hoe werkt dat?
Binnen de politieorganisatie zijn er locaties waar alleen niet-executief personeel werkt, locaties waar alleen executieve collega’s werken en uiteraard ook combinatie tussen collega’s in uniform en de het zogenoemde burgerpersoneel. In alle situaties zorgen we voor een goede balans in het BHV team. We vertrouwen er allemaal op dat bij de politie het ‘in het bloed zit’ om handelend op te treden. Hoe zit dat bij het niet-executieve/burgerpersoneel? Ankie vertelt dat de cultuur en saamhorigheid tussen de collega’s een positieve invloed hebben op de bereidheid om ook BHV’er te worden.
“Er zijn veel BHV’ers, die het heel fijn vinden om ook in het publieke domein iets te kunnen betekenen. De meesten hebben zich opgegeven voor de app van HartslagNu.nl zodat ze opgeroepen kunnen worden voor een reanimatie. De grootste motivatie ligt in het gevoel van veiligheid: veiligheid voor je collega’s kunnen bieden en weten wat je moet doen als er iets aan de hand is.” 

Waardering
Ankie is trots op de BHV’ers van de politie en dat straalt de organisatie ook uit. Op de Dag van de BHV krijgen alle BHV’ers een bedankbrief van de Korpschef Henk van Essen en een presentje als dank voor hun inspanning. Dit jaar krijgen alle  BHV’ers een rookmelder, met het oog op de verplichting die er komt om een rookmelder in huis te hebben. Op de Dag organiseren de locatie coördinatoren BHV een koffiemoment, kantoorverkenning of oefening om op de Dag van de BHV aandacht voor BHV te vragen. Er wordt volop gebruik gemaakt van het  promotiemateriaal: de posters worden per locatie opgehangen en dit jaar worden ook de bedankkaartjes verspreid. De politie is niet voor niets een trouwe Partner van ‘Dag van de BHV’!

    Cart