Nog maar: dagen

Dag van de BHV op 4 november 2024

Thema 2022
‘Werk, thuis, op straat: hoe veilig ben jij’

Thema 2022 Dag van de BHV

Dit thema haakt in op de nieuwe nieuwe balans na corona; steeds meer bedrijven blijven hybride werken, dit raakt de driehoek thuis, werk en op straat. Ook in relatie tot veiligheid, bedrijfshulpverlening en zelfredzaamheid. We dagen organisaties uit om de veiligheid in de driehoek onder de aandacht te brengen. Het speciale leaflet uit de Toolkit maakt het makkelijk om dit bespreekbaar te maken. 

Corona heeft ons in de afgelopen twee jaar voor uitdagingen gesteld. Ook met betrekking tot onze werkomgeving. Voor zover mogelijk heeft een groot deel vanuit huis gewerkt en ook nu het virus geen directe bedreiging meer vormt blijft men gedeeltelijk vanuit huis werken. Steeds meer organisaties kiezen dus voor hybride werken, maar hoe doen we dat veilig en gezond?

Het thema dit jaar stelt deze vraag aan de orde, want veilig willen we allemaal zijn, zowel thuis als op het werk en ook op straat. En gezien het feit dat we altijd even op de professionele hulptroepen van politie, brandweer en ambulance moeten wachten, is het een geruststellend idee dat er BHV’ers zijn, die in deze cruciale mintuten in actie komen.

Meer informatie over het thema lees je hier

Het laatste nieuws

Over de Dag

Stichting Dag van de BHV is er om waardering voor en het besef van het belang van de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) over te brengen, zowel op de werkvloer als in het publieke domein.

Lees verder >

image-bhv-in-de-praktijk-footer

BHV in de Praktijk

magazine-dagvandebhv

Magazine

Activiteiten

BHVer-van-het-jaar
Toolkit
Broodje-BHV
Wij-doen-mee
Wall-of-fame
    Cart